Системи

Система 2000 на фирма Strähle

- Дебелина на стените 100мм – 160мм

- Пожароустойчивост G30/F30 до F120

Система 2100 на фирма Strähle

- Големи стъклени плоскости

- Изключително тънки профили – стъклопакет (50/60мм широчина)

Система 2300 на фирма Strähle

- Закрепване без видима рамка

- Висока хомогенност на използваните материали

Система 3400 на фирма Strähle

- Висока степен на прозрачност чрез безпрофилно съединяване

- Въртящи и плъзгащи се врати от дърво и стъкло

Система 5000 на фирма Strähle

- Оптимално оползотворяване на пространството

Система 7000 на фирма Strähle

- Специално, многопластово изграждане

- Пoвърхности от дърво, плат или метал

Система огра на фирма Strähle

- Индивидуално оформяне на работното място