Система Opra

flex.wall орга. Оборудване за свободното пространство

С организационното оборудване Strähle можете да оформяте работни места индивидуално според съответните изисквания. Комбинираната експлоатация на елементите дава възможност за предварително запланувано и ефективно протичане на работния процес. И всичко това ще ви достави удоволствие при монтажа, без инструменти – още едно предимство на системите Strähle. Голям брой организационни аксесоари са на Ваше разположение – различни видове рафтове, магнитни табла, табели за врати, както и много други полезни спомагателни съоражения.

Най-важните качества:

- индивидуална наредба според потребностите

- Възможност за промяна по всяко време

- перфектно съчетаване с визията на преградните стени