Централният офис на списание Шпигел в Берлин

Централният офис на списание Шпигел в Берлин

Инвеститор: ABG, Франкфурт
Архитекти: Целтмайер де Виндер архитекти, Берлин

Преградни стени: система 2300

Централния офис на Шпигел на площад Париж в Берлин предлага една невероятна гледка към Бранденбургска врата.

Преградните стени на Strähle – система 2300 предлагат пространствено решение, което да задоволи и най-изтънченият вкус. Пропускащата светлина преградна система е изключително подходяща за вътрешното оформление на офиса. Чрез фолиа с различни цветове, залепени на съклените повърхности, се постига и един много подходящ за списанието облик.