Проекти на Strähle в България

Проекти на Strähle в България

Административната сграда на Schenker –
най-новият референтен проект на Strähle в България

 

Интернационални проекти на Strähle

Интернационални проекти на Strähle

Strähle оформя пространствата в китайската банка в Лондон

Непосредствено до Bank of England в Лондон ще бъде открита и банката на Китай.

 

Loyens & Loeff, Люксембург

Loyens & Loeff, Люксембург

Loyens & Loeff, Люксембург
Инвеститор: Loyens & Loeff, Люксембург
Архитекти: Татяна Фабек, Люксембург
Преградни стени: Система 2300, Система T

 

Застрахователно дружество VHV

Застрахователно дружество VHV

Застрахователно дружество VHV, Хановер

Инвеститор: Застрахователно дружество VHV
Архитекти: BKSP, Хановер

Преградни стени: Система 2000 / 3400

 

Дюр Кампус

Дюр Кампус

Дюр Кампус, Битигхайм-Бисинген

Инвеститор: Дюр АГ
Архитекти: Шрейнер архитекти, Щутгарт

Преградни стени: Система 2000 / 7000

 

Централният офис на списание Шпигел в Берлин

Централният офис на списание Шпигел в Берлин

Централният офис на списание Шпигел в Берлин

Инвеститор: ABG, Франкфурт
Архитекти: Целтмайер де Виндер архитекти, Берлин

Преградни стени: система 2300

 

ДЕГ, Kьолн

ДЕГ, Kьолн

Германска инвестиционна компания, клон Кьолн

Инвеститор: Германска инвестиционна компания, Кьолн
Архитекти: JSK архитекти, Дюселдорф

Преградни стени: система 2000 и система огра