Актуално

Проекти на Strähle в България
 

Проекти на Strähle в България

Административната сграда на Schenker –
най-новият референтен проект на Strähle в България